Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. přípravky DERON
 3. DERON-SP čirý 0,5L rozprašovač

DERON-SP čirý 0,5L rozprašovač

DERON-SP v rozprašovači je posílený aplikační roztok určený zejména na likvidaci plísní na zdivu a omítkách.

DERON-SP v rozprašovači  je posílený aplikační roztok určený zejména na likvidaci plísní na zdivu a omítkách. Kromě likvidace má přípravek i dlouhodob... celý popis
149,00 Kč
123,14 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:002-01-005
 • Kompletní specifikace
 • DERON-SP čirý 0,5L rozprašovač
  DERON-SP čirý 0,5L rozprašovač
  149,00 Kč
  123,14 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

DERON-SP v rozprašovači  je posílený aplikační roztok určený zejména na likvidaci plísní na zdivu a omítkách. Kromě likvidace má přípravek i dlouhodobou preventivní účinnost proti novému vzniku plísní.
DERON-SP v rozprašovači lze také použít na ochranu dřeva napadeného plísněmi, přípravek plísně zahubí a současně vytváří dlouhodobou prevenci proti novému vzniku plísní. Lze ho použít na ochranu dřeva v interiéru (tř. 1, 2) a také v extérieru (tř. 3). Po
zaschnutí se účinné látky fixují na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobí ztrátu účinnosti ochrany.
Typové označení dle CSN 49 0600-1: P, 1, 2, 3, S.
Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek se používá neředěný. V případě ochrany dřeva nesmí být používán na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Ochrana zdiva napadeného plísní:
a) Zabarvení od plísní není příliš tmavé a lze ho překrýt původním nátěrem – pak stačí 1x až 2x postřik – po zaschnutí aplikovat původní nátěr.
b) Zabarvení od plísní je příliš tmavé pak se provede:
Likvidace: 1x postřik napadeného místa – cca po 1 hod působení se tmavé zabarvení odstraní mechanicky (nebo chemicky – chlorový přípravek).
Prevence: Po zaschnutí mechanického (nebo bělícího) očištění se napadené místo a jeho okolí znovu ošetří 1x až 2x řádným postřikem. Po zaschnutí (cca 24 hod.) – aplikovat původní nátěr. Minimální dávkování přípravku na zdivo 150 g/m  (1x až 3x postřik podle rozsahu napadení a savosti zdiva) – na dřevo 80 g/m  (1x postřik). Při aplikaci na dřevo v exteriéru (tř. 3) se doporučuje překrýt ošetřené dřevo ochranným nátěrem – ochrana proti povětrnostní erozi a vzniku trhlin.
VYDATNOST: 3 m /0,5 l – zdivo, 6 m /0,5 l – dřevo. Kategorie uživatelů – neprofesionální.
SKLADOVÁNÍ: Přípravek se skladuje v původních obalech, odděleně od potravin, nápoju a krmiv při teplotě od +2 °C do +35 °C. Před použitím přípravku si řádně přečtěte celou etiketu. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
DOBA POUŽITELNOSTI: minimálně do data uvedeného na obalu.
PRVNÍ POMOC: ukažte lékaři tuto etiketu. Při nadýchání – ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout nos a ústa vodou. Zasažené oči – ihned vypláchnout proudem vody. Zasažení kůže – ihned sejmout oděv a omýt kůži vodou. Při požití – ihned vypláchnout ústa, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení – vyhledat lékařskou pomoc.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte mlhu, aerosol.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. (P305+P351+P338) - Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračuje ve vyplachování.
P313 - při potžích vyhledejte lékařskou pomoc)
LIKVIDACE OBALU A ODPADU: Likvidujte jako nebezpecný odpad. Obal je zakázáno používat opakovane pro jiný produkt.
Registrace v ČR: MZDR 15170/2012/SOZ

Výrobce: MOSET spol. s r.o., Brněnská 270, 664 42 Brno-Modřice,
                    Česká republika, tel.: +420 515 271 179

 

 

Kontakty

Michal Flora
tel. +420 608 205 266

Roman Shejbal
tel. +420 724 343 020

Josef Banýr
tel. +420 608 434 370

Email
info@sanace-dreva.cz

Adresa provozovny:
Michal Flora -  MW-Servis

ul. Gen. Fajtla (bez čísla)
areál želatovských kasáren 5290/77, 
750 02 Přerov

 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz